Informacja o udzieleniu grantu w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Informacja o udzieleniu grantu w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Polski Związek Niewidomych, z siedzibą przy ul. Konwiktorskiej 9 w Warszawie, w dniu 15 czerwca 2021 r. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim w Olsztynie, o udzielenie grantu w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” nr: COVID-19.02.14.16. Celem projektu jest „zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,Więcej oInformacja o udzieleniu grantu w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”[…]