DZIEŃ PRZYJACIELA-FILMY-,,WIERSZE I BAJKI……”

DZIEŃ PRZYJACIELA-FILMY-,,WIERSZE I BAJKI……”

Po raz kolejny, na zaproszenie Elżbiety Andrulonis – nauczyciela rewalidacji indywidualnej z zaprzyjaźnionego Zespołu Placówek Edukacyjnych, nasi mieszkańcy – p. Maria Jarząbek, p. Henryk Szczepański oraz p. Piotr Wrotek, brali udział w tworzeniu wyjątkowego filmu dla dzieci z okazji Dnia Przyjaciela. Film tworzyli również: uczniowie, pracownicy Zespołu Placówek Edukacyjnych  w Olsztynie, Daniel Rupiński, Paweł Ejzenberg,Więcej oDZIEŃ PRZYJACIELA-FILMY-,,WIERSZE I BAJKI……”[…]

Zajęcia praktyczne słuchaczy Policealnej Szkoły „Cosinus” w Olsztynie

Zajęcia praktyczne słuchaczy Policealnej Szkoły „Cosinus” w Olsztynie

W ramach stałej współpracy PZN Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie po raz kolejny umożliwił udział w zajęciach praktycznych słuchaczom kierunku Terapia zajęciowa z Policealnej Szkoły „Cosinus” w Olsztynie. W trakcie warsztatów słuchacze zapoznali się ze strukturą organizacyjną placówki oraz współuczestniczyli w szeregu działań terapeutycznych.