ANDRZEJKOWE WARSZTATY PLASTYCZNE

Pod koniec listopada (20 i 21 listopada 2019 r.) w Domu Pomocy Społecznej odbyły się
andrzejkowe warsztaty plastyczne. Pierwszego dnia nasi mieszkańcy z pomocą
terapeuty przygotowywali ozdoby, które wykorzystane zostały do dekoracji
świetlicy na zabawę andrzejkową. Drugiego dnia zaproszono uczniów z
zaprzyjaźnionego Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Dzieci rozwijały
swoje zainteresowania plastyczne w innych warunkach, niż na zajęciach dydaktycznych.
Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy wyzwalała w uczestnikach radość
tworzenia. Do wykonania prac andrzejkowych wykorzystano różnego rodzaju materiały
plastyczne, takie jak: wycinanki, cekiny, sznurek jutowy i brystol. Głównym
celem warsztatów było pobudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej,
indywidualnych zdolności twórczych oraz wyobraźni. Było to możliwe dzięki
pobudzeniu kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych. Wynikiem była
radość i satysfakcja z uzyskanych efektów pracy.