INFORMACJA DOTYCZĄCA ODZWIEDZIN MIESZKAŃCÓW DPS

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA PZN DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE W DNIACH 20-24 GRUDNIA 2021 R. WZNAWIA ODWIEDZINY NASZYCH PODOPIECZNYCH NA TERENIE DPS.

ODWIEDZINY BĘDĄ MOGŁY SIĘ ODBYWAĆ JEDYNIE PO WCZESNIEJSZYM ZGŁOSZENIU PERSONELOWI DPS. WSTĘP NA TEREN DPS MOŻE ODBYWAĆ SIĘ JEDYNIE Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (MASECZKI OCHRONNE I DEZYNFEKCJA RĄK).

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O OGRANICZENIE ODWIEDZIN W TYM OKRESIE DO MINIMUM.