INFORMACJA NA TEMAT ROZSZERZENIA ZAKRESU AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Na podstawie zaktualizowanych rekomendacji MRiPS, MZ i GIS dla domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w związku ze szczepieniami mieszkańców i pracowników tych placówek przeciwko COVID-19 z dn. 19 maja 2021 r. Zarządzeniem Dyrektora PZN Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie od dnia 1 czerwca 2021 r. rozszerzono zakres aktywności mieszkańców DPS.

Szczegółowy zakres rozszerzonej aktywności mieszkańców znajduje się w załączniku:

http://pzn.dpsolimp.pl/wp-content/uploads/2021/05/Zaktualizowane-rekomendacje-MRiPS-MZ-i-GIS.pdf