Międzynarodowy Dzień Białej Laski

Tradycyjnie, jak co roku w październiku szczególnie pamiętamy o osobach niewidomych świętując Międzynarodowy Dzień Białej Laski, który przypada 15 października. Z tej okazji w Domu Pomocy Społecznej zorganizowano uroczystość w świetlicy dla naszych mieszkańców. Zaproszono też młodzież z Zespołu Placówek Edukacyjnych. Gości przywitała Pani Dyrektor Barbara Gacman. Spotkanie prowadziła biblioterapeutka, która opowiedziała o historii białej laski i piśmie punktowym Ludwika Braille’a oraz o tym, jak należy pomóc osobie niewidomej. Młodzież miała okazję przećwiczyć taką sytuację. Przygotowano również punkt tyflologiczny z pomocami dla osób z dysfunkcją wzroku m.in. lupami, białymi laskami, maszyną brajlowską, tabliczką brajlowską i dłutkami do pisania. Głównym punktem spotkania był występ muzyczny naszych mieszkańców i pracowników. Wiersze i piosenki przygotowali również uczniowie z ZPE. Na zakończenie spotkania odbył się słodki poczęstunek. Uroczystość dostarczyła mieszkańcom i zaproszonej młodzieży dużo wrażeń i przeżyć. Atmosfera była serdeczna. Wszyscy dobrze się bawili, co potwierdzały uśmiechy i oklaski, a także ciepła rozmowa po występach.