O Nas

O Nas

„Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie" jest samodzielną jednostką organizacyjną Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie, funkcjonującą w budynku Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Olsztynie przy ul. Paukszty 57. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie został utworzony w 2001 roku, jest placówką stacjonarną stałego i okresowego pobytu dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie (w tym niewidomych i słabowidzących).

Dom posiada 100 miejsc w jedno i dwu pokojowych mieszkaniach (o powierzchni 26,25 i 33,95 m2), z łazienką i kuchnią, wyposażonych w podstawowy sprzęt zgodny ze standardami panującymi w domach pomocy społecznej. W domu przebywają osoby z terenu miasta Olsztyna, województwa warmińsko–mazurskiego oraz całego kraju.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, w związku z czym istnieje możliwość przekazania 1% podatku z podaniem numeru KRS (0000042049).

AKTUALNOŚCI