PODZIĘKOWANIA DLA BANKU ŻYWNOŚCI W OLSZTYNIE

Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie składa szczególne podziękowania dla Banku Żywności w Olsztynie za wsparcie w postaci artykułów spożywczych przekazanych Naszym mieszkańcom w ramach programu „Paczka dla Seniora”. Podopieczni DPS otrzymali produkty, dzięki którym wydawane posiłki zostały urozmaicone m.in. o jogurty, ryby, wyroby mięsne. Dzięki wspaniałej współpracy akcja przebiegła bardzo sprawnie i wszyscy beneficjenci zostali zaopatrzeni w żywność.

Dziękujemy za Wasz wysiłek, pamiętajcie – dobro wraca!