PODZIĘKOWANIA DLA MOK W OLSZTYNIE

PZN Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie w imieniu swoich mieszkańców pragnie podziękować Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Olsztynie za zorganizowanie akcji „Kartka dla Seniora”, z której w tym roku skorzystało wielu Naszych podopiecznych.

Kartki świąteczne wywołały wielką radość wśród mieszkańców. Nasi seniorzy otrzymali liczne laurki z życzeniami zdrowia, wytrwałości i optymizmu. W czasie ich wręczania nie obyło się bez uśmiechów, słów wdzięczności, a nawet łez wzruszenia. Cieszymy się, że dzięki Wam starsze osoby mogły poczuć się zauważone oraz docenione za ich dobroć i życiową mądrość.

Szczególnie dziękujemy instytucjom, które zaangażowały się w akcję, a także wszystkim dzieciom i osobom dorosłym, które przygotowały piękne, kolorowe kartki oraz życzenia płynące prosto z serca.