Spotkane z tyflopedagogiem

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski i Światowego Dnia Wzroku odwiedziliśmy uczniów z klasy I b i IV e Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie, aby przybliżyć im, sposób funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących. Tyflopedagog Dorota Hamerska wraz z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, panem Piotrem Wrotkiem i panią Aleksandrą Wysocką opowiadali o życiu osób z dysfunkcją wzroku. Uczniowie chętnie oglądali prezentowane podczas spotkania pomoce specjalistyczne, np. pisali na maszynie brajlowskiej, czytali tekst napisany alfabetem brajla, czytali wiersz przez różne lupy, poruszani się przy pomocy białej laski, itp. Najciekawszym momentem dla uczniów była możliwość wczucia się w osobę z uszkodzonym wzrokiem poprzez założenie symulatorów słabowzroczności, które imitują choroby wzroku oraz całkowite zaciemnienie widzenia. To doświadczenie spowodowało wiele refleksji i zadumy nad samodzielnym poruszaniem się osób niewidomych i słabowidzących.