Spotkanie poetyckie

Pod koniec maja w Domu Pomocy Społecznej „Olimp” zorganizowaliśmy spotkanie poetyckie W świecie bajek Jana Brzechwy. Nasi mieszkańcy pod opieką terapeutki przygotowali utwory Jana Brzechwy, które zaprezentowali uczniom z Zespołu Placówek Edukacyjnych. Spotkanie rozpoczęło się o 10.00 w jednej z pracowni. Wiersze dzieciom czytali mieszkańcy i terapeutka. Po wysłuchaniu każdego wiersza rozmawialiśmy o jego treści i morale, jaki ze sobą niesie.  Podczas spotkania zaprezentowana została również bajka Marii Konopnickiej „Kopciuszek”, którą wyrecytowała ją z pamięci jedna z mieszkanek. Uczestnicy spotkania byli pod ogromnym wrażeniem jej pamięci i zdolności recytatorskich. Pensjonariuszka została nagrodzona gromkimi brawami. Na zakończenie wywiązała się serdeczna rozmowa pomiędzy uczniami, a naszymi mieszkańcami.