Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Domu Pomocy Społecznej odbyło się kolejne szkolenie pracowników z udzielania pierwszej pomocy, głównie w formie ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych.