Walentynki

Z okazji walentynek w Domu Pomocy Społecznej odbyła się okolicznościowa impreza w świetlicy. Przy słodkim poczęstunku rozmawialiśmy o historii tego zwyczaju, pisaniu walentynek i obdarowywaniu się tego dnia upominkami. Następnie rozpoczęły się zabawy i konkursy: pytania o tematyce walentynkowej, jedzenie jabłka zawieszonego na wstążce, gra „Czy dobrze się znamy?” i zabawa „Przez żołądek do serca” – panie karmią panów. Podczas spotkania była również okazja do wykonania pamiątkowego zdjęcia w specjalnie przygotowanej ramce walentynkowej. Imprezę zakończyliśmy wesołą zabawą przy muzyce.