Zajęcia praktyczne słuchaczy Policealnej Szkoły „Cosinus” w Olsztynie

W ramach stałej współpracy PZN Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie po raz kolejny umożliwił udział w zajęciach praktycznych słuchaczom kierunku Terapia zajęciowa z Policealnej Szkoły „Cosinus” w Olsztynie.

W trakcie warsztatów słuchacze zapoznali się ze strukturą organizacyjną placówki oraz współuczestniczyli w szeregu działań terapeutycznych.