Kontakt

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH – DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE

ul. Paukszty 57, 10-685 Olsztyn

Dyrektor: Tomasz Kubicki

Tel: (89) 542-89-13
wew.:  Dyrektor – 344,
            Sekretariat – 345,
            Pracownicy socjalni – 339,
            Pielęgniarki –  440, 421,
            Kierownik ds. bytowych – 444,
            Koordynator opiekunów – 444,
            Opiekunowie – 420,
            Księgowość, kadry – 445
Fax: (89) 542-89-13 (wew. 345)
E-mail:
Sekretariat/Dyrektor:
Księgowość:
Pracownicy socjalni: pzn.dps.olimp.ps@wp.pl
Inspektor ochrony danych osobowych: pzn.dps.olimp.iod@wp.pl
Numer konta: 75 1540 1072 2021 5070 3300 0001 – BośBank S.A.

Informacja ogólna dotycząca ochrony danych osobowych w DPS

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Informacje dotyczące dojazdu :
tramwaj – linie nr 1 i 2

autobus MPK – linie nr 111, 121 i 205
samochód – od strony ul. Barcza i ul. Turowskiego